Prisijunkite prie bendrų pastangų išsaugoti

Apie

Asociacija KRAŠTOVAIZDIS yra už atsinaujinančios energetikos projektus modernioje ir vakarietiškoje Lietuvos Valstybėje, bet jie turi būti vykdomi remiantis atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos iškeltais tikslais - skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energetikoje laikantis darnumo kriterijų.

Kviečiame tapti mūsų nariais.

Prisijungti į naujai besikuriančią bendruomenę, visus kam aktualūs jų gyvenamos aplinkos, gamtos apsaugos, tvaraus ir kokybiško gyvenimo Širvintų rajone klausimai..

Savo darbus pradedame nuo Širvintų, Zibalų ir Alionių seniūnijų gyventojams ypač svarbaus klausimo - šiose seniūnijose planuojamos UAB "ŽALIA ŽEMĖ" ŪKINĖS VEIKLOS IKI 117 VNT. VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO PLANAVIMO IR STATYBŲ - veiklos stebėjimo, konsultacijų su teisininkais, oficialios informacijos užklausimų atsakingose institucijose, raštų ruošimo ir siuntimo proceso dalyviams bei gyventojų, kam aktuali planuojama UAB "Žalia žemė" veikla, konsultavimo.

Greitu laiku pateiksime informaciją apie šiuo klausimu vykdomus asociacijos darbus, atsakingoms institucijoms išsiųstus raštus ir kt. Informacija taip pat bus talpinama ir oficialiame Asociacijos KRAŠTOVAIZDIS tinklalapyje www.krastovaizdis.eu, skelbiama rajono spaudoje "Krašto žinios". Šioje Asociacijos KRAŠTOVAIZDIS erdvėje galėsite bendrauti, dalintis savo patirtimis bei žiniomis komentaruose ir taip prisidėti keliant klausimus, sprendžiant problemas, stiprinant ir rūpinantis mūsų aplinka ir jos apsauga nuo bet kokio neigiamo poveikio. Asociacijos KRAŠTOVAIZDIS misija - kad kartu užtikrintume tvarų ir saugų gyvenimą Širvintų rajone!

Asociajos „KRAŠTOVAIZDIS“ įstatai

Statistika

Širvintų rajono statistika

Planuojama vietų elektrinėms

Rajone gyventojų

Rajono plotas kv kilometrais

Bendra jėgainių galia MW

Dokumentai

Čia pateiksime informaciją apie šiuo klausimu vykdomus asociacijos darbus, atsakingoms institucijoms išsiųstus raštus ir kt.

Pateiktos užklausos

Kreipimasis į Aplinkos apsaugos agentūrą

Pateikta: 2023.05.16

Dėl planuojamo vėjo elektrinių parko statybos Širvintų rajone. Pranešimas atskleidžia esminius trūkumus poveikio aplinkai vertinimo procese ir prašo sustabdyti veiklą bei pradėti vertinimą iš naujo. Jei Jums rūpi aplinkos apsauga ir norite prisijungti prie mūsų pastangų užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kviečiame prisijungti prie Asociacijos .

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybę

Pateikta 2023.05.21

Dėl planuojamo vėjo elektrinių parko statybos. Saugojame mūsų kraštovaizdį ir kovojame už sveiką aplinką. Norime užtikrinti, kad šis projektas nepakenktų mūsų sveikatai ir gamtai.

2023.06.28 Prašoma atsakyti, dėl ko iki šiol Asociacija "Kraštovaizdis" dar nėra gavusi atskymo iš savivaldybės administracijos dėl pateikto kreipimosi gegužės 21 d.

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva" dėl planuojamo vėjo elektrinių parko statybos

Pateikta 2023.05.22

Prašome suteikti visą informaciją, susijusią su vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos rengimu bei dokumentų kopijas.

2023.06.30 Prašoma atsakyti, dėl ko iki šiol Asociacija "Kraštovaizdis" dar nėra gavusi atskymo iš UAB "Swco Lietuva" dėl pateikto kreipimosi gegužės 22 d.

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2023.05.22

Prašome suteikti informaciją dėl galimų susitarimų su UAB „Žalia žemė" ir (ar) UAB „Sweco Lietuva" bei paukščių lizdaviečių stebėjimų būsimo VE parko teritorijoje rezultatų.

Prašymas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.05.22

Dėl įvertinimo ir informacijos suteikimo.

Prašymas į UAB "Žalia žemė"

Pateikta 2023.05.22

Dėl informacijos suteikimo.

2023.07.03 Prašoma atsakyti, dėl ko iki šiol Asociacija "Kraštovaizdis" dar nėra gavusi atskymo iš UAB "Žalia žemė" dėl pateikto kreipimosi gegužės 21 d.

Krepimasis į Širvintų rajono savivaldybės merę

Pateikta 2023.06.23

Širvintų savivaldybės rajono merei bei savivivaldos tarybai įteiktas 884 vietos gyventojų pasirašytas kreipimąsis dėl vėjo elektrinių parko.
Kreipimesi prašoma inicijuoti griežtesnių reikalavimų bei didesnių - mažiausiai dvigubai ar dar reikšmingesnio dydžio atstumų (apsaugos zonų) nuo numatomų statyti vėjo elektrinių iki žmonių gyvenamųjų pastatų, kultūros vertybių, saugomų gamtos ir kraštovaizdžio objektų nustatymą nei yra numatyti šiuo metu VE parko projekto vystytojų.
Norime pažymėti, kad dabartinis teisinis reguliavimas Lietuvoje nenustato draudimo savivaldybėms nustatyti didesnių atstumų iki pastatų ar atstumo iki miestų, miestelių ar kaimų, numatant tolimesnės vietovių urbanizacijos galimybę ar kitaip pagrindžiant priimtą sprendimą dėl padidintų atstumų.
Akmenės rajono savivaldybės patirtis parodo, kad atstumų didinimas - vietos savivaldos rankose. 2021 m. birželio 28 d. Akmenės savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas (padididintas) atstumas nuo numatomų statyti vėjo elektrinių iki miestų, miestelių ar kaimų.
Suinteresuota visuomenė tikime Širvintų rajono merės bei tarybos geranoriškumu, politine valia. Tikimės, kad į vietos gyventojų išreikštą kreipimąsi bus atsižvelgta, bus imtasi reikalingų pokyčių iniciavimo ir įgyvendinimo.

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybę

Pateikta 2023.06.28

Prašymas dėl informacijos suteikimo. Prašome suteikti informaciją apie nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą VE parkui.

Prašymas į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2023.07.17

Prašymas pateikti kopiją Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2023m. kovo mėnesio rašto.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.07.17

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė" ir UAB "Evecon"

Pateikta 2023.07.19

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją

Pateikta 2023.07.21

Skundas dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2023.07.26

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją

Pateikta 2023.07.28

Skundas dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.08.08

Dėl teisės akto priėmimo.

Kreipimasis į Aplinkos apsaugos agentūrą

Pateikta 2023.08.08

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2023.09.06

Prašymas dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2023.09.12

Prašymas dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.09.12

Prašymas dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į AB Lietuvos paštas

Pateikta 2023.09.08

Prašymas dėl siunčiamų UAB "Žalia žemė" informacinių pranešimų.

Prašymas į UAB "Žalia žemė"

Pateikta 2023.09.08

Dėl informacijos suteikimo.

Skundas į Lietuvos administracinių ginčų komisiją

Pateikta 2023.10.03

Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Prašymas į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą

Pateikta 2023.10.04

Dėl tyrimo pradėjimo.

Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius

Pateikta 2023.10.02

Dėl prašymo persiuntimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

Pateikta 2023.10.05

Dėl informacios suteikimo ir parlamentinio tyrimo pradėjimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Pateikta 2023.10.13

Dėl informacios suteikimo.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Pateikta 2023.11.16

Dėl informacios suteikimo ir dokumentų pateikimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Pateikta 2023.11.16

Dėl informacios suteikimo.

Kreipimasis į AB "Sweco"

Pateikta 2024.01.16

Concerning the environmental impact assessment

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė"

Kreipimasis į UAB "Evecon"

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.01.16

Prašymas dėl informacijos suteikimo

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2024.01.18

Prašymas dėl informacijos suteikimo

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2024.02.05

Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projekto 2024-2026 metais

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.02.05

Dėl rengiamos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.02.20

Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Žemėlapis

Šios skilties tikslas yra skaidrumas, komunikacija ir sąveika su bendruomene, kuri bus tiesiogiai paveikta planuojamų vėjo elektrinių statybos. Mes siekiame užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys būtų informuoti apie planuojamų vėjo elektrinių vietą Širvintų ir Molėtų rajone.

Jei norite atidaryti žemėlapį per visą puslapį, naujame lange spauskite ČIA.
Spalvos: žalia planuoja statyti, oranžinė nerekomenduoja dėl paukščių statyti, raudona reikia artimiausiai gyvenančių sutikimo, violetinė abiejų (oranžinė ir raudona spalvos)

Tapk nariu

"Esate susidomėjęs prisijungti prie mūsų asociacijos ir tapti nariu, kuris gintų žmones nuo vėjo jėgainių neigiamo poveikio? Mes kviečiame jus prisijungti prie mūsų bendruomenės ir kartu stiprinti kovą už sveikatą, aplinkos apsaugą ir socialinę gerovę.

Jei norite prisijungti prie mūsų asociacijos ir ginti žmones nuo vėjo jėgainių, prašome užpildyti narystės formą ir atsiuskite mums

Asociacijos taryba

Teisutis Buda

Prezidentas

Esu prieš vėjo jegaines dėl jų vizualinio terpės teršimo ir gamtos estetikos sutrikimo.

Darius Simanauskas

Tarybos narys

Vėjo jegainės man kelia didelį susirūpinimą dėl jų triukšmo, kuris trukdo mūsų ramybei ir sveikatai.

Paulius Šironas

Tarybos narys

Manau, vėjo jegainės gali turėti neigiamą įtaką vietos ekosistemai ir gyvūnų migracijai.

Artūras Jankauskas

Tarybos narys

Man nepatinka vėjo jegainės dėl jų įtakos kaimo ar miesto vaizdui ir turizmui. Jos gali pakenkti vietos grožiui ir turistų traukimui.

Kontaktai

Vieta

Širvintos

Telefonas

+370 666 89913

Bankas Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT41 7300 0101 7805 1742

Kraunasi
Jūsų žinutė išsiųsta. Ačiū!