Prisijunkite prie bendrų pastangų išsaugoti

Apie

Asociacija KRAŠTOVAIZDIS yra už atsinaujinančios energetikos projektus modernioje ir vakarietiškoje Lietuvos Valstybėje, bet jie turi būti vykdomi remiantis atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos iškeltais tikslais - skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energetikoje laikantis darnumo kriterijų.

Kviečiame tapti mūsų nariais.

Prisijungti į naujai besikuriančią bendruomenę, visus kam aktualūs jų gyvenamos aplinkos, gamtos apsaugos, tvaraus ir kokybiško gyvenimo Širvintų rajone klausimai..

Savo darbus pradedame nuo Širvintų, Zibalų ir Alionių seniūnijų gyventojams ypač svarbaus klausimo - šiose seniūnijose planuojamos UAB "ŽALIA ŽEMĖ" ŪKINĖS VEIKLOS IKI 117 VNT. VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO PLANAVIMO IR STATYBŲ - veiklos stebėjimo, konsultacijų su teisininkais, oficialios informacijos užklausimų atsakingose institucijose, raštų ruošimo ir siuntimo proceso dalyviams bei gyventojų, kam aktuali planuojama UAB "Žalia žemė" veikla, konsultavimo.

Greitu laiku pateiksime informaciją apie šiuo klausimu vykdomus asociacijos darbus, atsakingoms institucijoms išsiųstus raštus ir kt. Informacija taip pat bus talpinama ir oficialiame Asociacijos KRAŠTOVAIZDIS tinklalapyje www.krastovaizdis.eu, skelbiama rajono spaudoje "Krašto žinios". Šioje Asociacijos KRAŠTOVAIZDIS erdvėje galėsite bendrauti, dalintis savo patirtimis bei žiniomis komentaruose ir taip prisidėti keliant klausimus, sprendžiant problemas, stiprinant ir rūpinantis mūsų aplinka ir jos apsauga nuo bet kokio neigiamo poveikio. Asociacijos KRAŠTOVAIZDIS misija - kad kartu užtikrintume tvarų ir saugų gyvenimą Širvintų rajone!

Asociajos „KRAŠTOVAIZDIS“ įstatai

Statistika

Širvintų rajono statistika

Planuojama vietų elektrinėms

Rajone gyventojų

Rajono plotas kv kilometrais

Bendra jėgainių galia MW

Dokumentai

Čia pateiksime informaciją apie šiuo klausimu vykdomus asociacijos darbus, atsakingoms institucijoms išsiųstus raštus ir kt.

Pateiktos užklausos, atsakymai dokumentai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Pateikta 2024.06.25

Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Aplinkos apsaugos agentūrai

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kopija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Pateikta 2024.06.18

Dėl papildomo termino pastaboms poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pateikti

Vilniaus apygardos teismas

Pateikta 2024.06.13

Nutartis Lietuvos Respublikos vardu

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę

Pateikta 2024.05.31

Dėl aplinkos ministro veiksmų

Kreipimasis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą

Pateikta 2024.05.30

Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir naujų duomenų įvedimo į saugomų rųšių informacinę sistemą

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės merę

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės narius

Pateikta 2024.05.24

Dėl neigiamo motyvuoto sprendimo dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorę

Pateikta 2024.05.16

Dėl leidimo dalyvauti šventėje

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės tarybos frakcijas ir grupes

Pateikta 2024.05.16

Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2024.05.16

Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Kreipimasis į Liutaurą Raudonikį

Pateikta 2024.05.16

Dėl informacijos paneigimo

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė"

Pateikta 2024.05.16

Dėl informacijos paneigimo

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Pateikta 2024.05.16

Dėl leidimo dalyvauti šventėje

UAB Sweco Lietuva asociacijai Kraštovaizdis

Pateikta 2024.05.08

DĖL gautų pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo .

Kreipimasis į Nacionalinį sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pateikta 2024.05.10

Dėl informacijos suteikimo

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė"

Kreipimasis į UAB "Evecon"

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.05.10

Dėl ornitologinių tyrimų

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2024.04.24

Dėl bendradarbiavimo atliekant ornitologinius tyrimus

Kreipimasis į AB "Litgrid"

Pateikta 2024.04.24

Dėl informacijos suteikimo

Kreipimasis į UAB "ESO"

Pateikta 2024.04.24

Dėl informacijos suteikimo

Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei

Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariams

Pateikta 2024.04.17

Dėl visuomenės kreipimosi pateikimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Pateikta 2024.04.17

Nutartis

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė"

Kreipimasis į UAB "Evecon"

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.04.17

Dėl ornitologinių tyrimų

IKEA

Pateikta 2024.04.09

On wind farms

IKEA

Pateikta 2024.04.08

Dėl vėjo elektrinių parko

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiąjį patarėją

Pateikta 2024.04.04

Dėl informacijos pateikimo

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.04.04

Dėl pastabų PAV ataskaitai ir infomacijos suteikimo

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė"

Kreipimasis į UAB "Evecon"

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.04.04

Dėl bendradarbiavimo atliekant ornitologinius tyrimus

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės tarybą

Pateikta 2024.03.25

Mes žemiau pasirašę Širvintų krašto gyventojai kreipiamės į Širvintų rajono savivaldybės Tarybą, į miesto merę bei atskiras Tarybos frakcijas.. .

Pastabos ir prašymai

Pateikta 2024.03.12

DĖL UAB „ŽALIA ŽEMĖ“ PLANUOJAMŲ IKI 72 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ALIONIŲ, ŠIRVINTŲ IR ZIBALŲ SEN. ŠIRVINTŲ R. SAV. VILNIAUS APSKR. TERITORIJOSE STATYBOS IR VEIKLOS (PLANUOJAM ŪKINĖ VEIKLA) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS (ATASKAITOS RENGĖJAS UAB „SWECO LIETUVA“ (nurodytas rengėjo projekto Nr. 22187 išleidimo metai: 2024 Bylos Nr. PAV.AT-1) .

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.03.12

Dėl ornitologo dalyvavimo viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2024.02.20

Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2024.02.05

Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projekto 2024-2026 metais

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkę

Pateikta 2024.01.22

Dėl vėjo elektrinių parko

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2024.01.18

Prašymas dėl informacijos suteikimo

Kreipimasis į AB "Sweco"

Pateikta 2024.01.16

Concerning the environmental impact assessment

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva"

Pateikta 2023.12.22

Dėl rengiamos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2023.12.18

Prašymas dėl informacijos suteikimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Pateikta 2023.10.13

Dėl informacios suteikimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

Pateikta 2023.10.05

Dėl informacios suteikimo ir parlamentinio tyrimo pradėjimo.

Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius

Pateikta 2023.10.02

Dėl prašymo persiuntimo.

Prašymas į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą

Pateikta 2023.10.04

Dėl tyrimo pradėjimo.

Skundas į Lietuvos administracinių ginčų komisiją

Pateikta 2023.10.03

Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Prašymas į UAB "Žalia žemė"

Pateikta 2023.09.08

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į AB Lietuvos paštas

Pateikta 2023.09.08

Prašymas dėl siunčiamų UAB "Žalia žemė" informacinių pranešimų.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.09.12

Prašymas dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2023.09.12

Prašymas dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2023.09.06

Prašymas dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą

Pateikta 2023.08.09

Prašymas dėl tyrimo pradėjimo dėl vėjo elektrinių parkų plėtros.

Kreipimasis į Aplinkos apsaugos agentūrą

Pateikta 2023.08.08

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybės merę

Pateikta 2023.08.07

Dėl susitikimo.

Kreipimasis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją

Pateikta 2023.07.28

Skundas dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Kreipimasis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją

Pateikta 2023.07.21

Skundas dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Kreipimasis į UAB "Žalia žemė" ir UAB "Evecon"

Pateikta 2023.07.19

Dėl informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.07.17

Dėl informacijos suteikimo.

Prašymas į Širvintų rajono savivaldybės administraciją

Pateikta 2023.07.17

Prašymas pateikti kopiją Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2023m. kovo mėnesio rašto.

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybę

Pateikta 2023.06.28

Prašymas dėl informacijos suteikimo. Prašome suteikti informaciją apie nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą VE parkui.

Krepimasis į Širvintų rajono savivaldybės merę

Pateikta 2023.06.23

Širvintų savivaldybės rajono merei bei savivivaldos tarybai įteiktas 884 vietos gyventojų pasirašytas kreipimąsis dėl vėjo elektrinių parko.
Kreipimesi prašoma inicijuoti griežtesnių reikalavimų bei didesnių - mažiausiai dvigubai ar dar reikšmingesnio dydžio atstumų (apsaugos zonų) nuo numatomų statyti vėjo elektrinių iki žmonių gyvenamųjų pastatų, kultūros vertybių, saugomų gamtos ir kraštovaizdžio objektų nustatymą nei yra numatyti šiuo metu VE parko projekto vystytojų.
Norime pažymėti, kad dabartinis teisinis reguliavimas Lietuvoje nenustato draudimo savivaldybėms nustatyti didesnių atstumų iki pastatų ar atstumo iki miestų, miestelių ar kaimų, numatant tolimesnės vietovių urbanizacijos galimybę ar kitaip pagrindžiant priimtą sprendimą dėl padidintų atstumų.
Akmenės rajono savivaldybės patirtis parodo, kad atstumų didinimas - vietos savivaldos rankose. 2021 m. birželio 28 d. Akmenės savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas (padididintas) atstumas nuo numatomų statyti vėjo elektrinių iki miestų, miestelių ar kaimų.
Suinteresuota visuomenė tikime Širvintų rajono merės bei tarybos geranoriškumu, politine valia. Tikimės, kad į vietos gyventojų išreikštą kreipimąsi bus atsižvelgta, bus imtasi reikalingų pokyčių iniciavimo ir įgyvendinimo.

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2023.06.23

Dėl negauto atsakymo.

Prašymas į UAB "Žalia žemė"

Pateikta 2023.05.22

Dėl informacijos suteikimo.

2023.07.03 Prašoma atsakyti, dėl ko iki šiol Asociacija "Kraštovaizdis" dar nėra gavusi atskymo iš UAB "Žalia žemė" dėl pateikto kreipimosi gegužės 21 d.

Prašymas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją

Pateikta 2023.05.22

Dėl įvertinimo ir informacijos suteikimo.

Kreipimasis į Lietuvos ornitologų draugiją

Pateikta 2023.05.22

Prašome suteikti informaciją dėl galimų susitarimų su UAB „Žalia žemė" ir (ar) UAB „Sweco Lietuva" bei paukščių lizdaviečių stebėjimų būsimo VE parko teritorijoje rezultatų.

Kreipimasis į UAB "Sweco Lietuva" dėl planuojamo vėjo elektrinių parko statybos

Pateikta 2023.05.22

Prašome suteikti visą informaciją, susijusią su vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos rengimu bei dokumentų kopijas.

2023.06.30 Prašoma atsakyti, dėl ko iki šiol Asociacija "Kraštovaizdis" dar nėra gavusi atskymo iš UAB "Swco Lietuva" dėl pateikto kreipimosi gegužės 22 d.

Kreipimasis į Širvintų rajono savivaldybę

Pateikta 2023.05.21

Dėl planuojamo vėjo elektrinių parko statybos. Saugojame mūsų kraštovaizdį ir kovojame už sveiką aplinką. Norime užtikrinti, kad šis projektas nepakenktų mūsų sveikatai ir gamtai.

2023.06.28 Prašoma atsakyti, dėl ko iki šiol Asociacija "Kraštovaizdis" dar nėra gavusi atskymo iš savivaldybės administracijos dėl pateikto kreipimosi gegužės 21 d.

Kreipimasis į Aplinkos apsaugos agentūrą

Pateikta: 2023.05.16

Dėl planuojamo vėjo elektrinių parko statybos Širvintų rajone. Pranešimas atskleidžia esminius trūkumus poveikio aplinkai vertinimo procese ir prašo sustabdyti veiklą bei pradėti vertinimą iš naujo. Jei Jums rūpi aplinkos apsauga ir norite prisijungti prie mūsų pastangų užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kviečiame prisijungti prie Asociacijos .

Žemėlapis

Šios skilties tikslas yra skaidrumas, komunikacija ir sąveika su bendruomene, kuri bus tiesiogiai paveikta planuojamų vėjo elektrinių statybos. Mes siekiame užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys būtų informuoti apie planuojamų vėjo elektrinių vietą Širvintų ir Molėtų rajone.

Jei norite atidaryti žemėlapį per visą puslapį, naujame lange spauskite ČIA.
Spalvos: žalia planuoja statyti, oranžinė nerekomenduoja dėl paukščių statyti, raudona reikia artimiausiai gyvenančių sutikimo, violetinė abiejų (oranžinė ir raudona spalvos)

Tapk nariu

"Esate susidomėjęs prisijungti prie mūsų asociacijos ir tapti nariu, kuris gintų žmones nuo vėjo jėgainių neigiamo poveikio? Mes kviečiame jus prisijungti prie mūsų bendruomenės ir kartu stiprinti kovą už sveikatą, aplinkos apsaugą ir socialinę gerovę.

Jei norite prisijungti prie mūsų asociacijos ir ginti žmones nuo vėjo jėgainių, prašome užpildyti narystės formą ir atsiuskite mums

Asociacijos taryba

Teisutis Buda

Prezidentas

Esu prieš vėjo jegaines dėl jų vizualinio terpės teršimo ir gamtos estetikos sutrikimo.

Darius Simanauskas

Tarybos narys

Vėjo jegainės man kelia didelį susirūpinimą dėl jų triukšmo, kuris trukdo mūsų ramybei ir sveikatai.

Paulius Šironas

Tarybos narys

Manau, vėjo jegainės gali turėti neigiamą įtaką vietos ekosistemai ir gyvūnų migracijai.

Artūras Jankauskas

Tarybos narys

Man nepatinka vėjo jegainės dėl jų įtakos kaimo ar miesto vaizdui ir turizmui. Jos gali pakenkti vietos grožiui ir turistų traukimui.

Kontaktai

Vieta

Širvintos

Telefonas

+370 666 89913

Bankas Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT41 7300 0101 7805 1742

Kraunasi
Jūsų žinutė išsiųsta. Ačiū!